Selamat Datang

Segala puji bagi Allah Ta'ala, kepada-Nya kami memohon pertolongan dan memohon ampunan, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami sertakeburukan amal perbuatan kami. Kami bersaksi tidak ada Ilah yang hak disembah selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah hamba dan Rasul-Nya.

Para fukaha dalam mengkaji ilmu fikih selalu memulainya dengan pembahasan shalat dengan alasan bahwa shalat merupakan pemuncak pilar-pilar islam setelah mengucapkandua kalimat syahadat. Adapun pembahasan syahadat tidak mereka kaji karena sudah menjadi domain ulama Tauhid dan Akidah. Pada kali ini kami membahas tentang zakat yang merupakan tangga ketiga dalam pilar-pilar agama Islam, setelah syahadat dan shalat. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sabdanya,
'Islam adalah hendaknya kamu bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah urusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah Haji ke Baitullah'

Zakat adalah beribadah mendekatkan diri kepada Allah denan mendermakan prosentasi tertentu dari harta benda tertentu kepada pihak-pihak tertentu. Selain dapat membersihkan harta, zakat dapat juga membersihkan diri dari dosa-dosa. Pada web ini akan membahas secara panjang lebar tentang makna zakat, fungsi dan manfaat zakat, kapan dan dimana zakat diwajibkan, hukum zakat, harta benda apa saja yang wajib dizakati, berapa kadarnya, dan kapan waktu mengeluarkan zakatnya sesuai hadist-hadist Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hal ini kami maksudkan agar mudah dipahami oleh semua kalangan.

Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-Nya yang selalu melaksanakan perintah-Nya, terlebih dalam pelaksanaan zakat yang merupakan salah satu pilar penting dalam Islam.


Zakat Maal